LogoLillaNaas

Butiken har upphört
Vill tacka alla fantastiska kunder för alla dessa år.

alla kreativa uppdrag och förtroende jag fått, alla trevliga möten.

Allt har sin tid, så nu drar jag mig tillbaka och går i pension.

Tack.
Fånga dagen
Marie Silverborn